Edirne Köprüleri

Edirne Köprüleri, Edirne denince ve görülmesi gereken önemi mimari eserler arasında hamamlar ve köprüler önde geliyor. İçinden Meriç nehri geçen bu güzel şehrin harika köprüleri var. Bazısından yürüyerek geçerken, köprü üzerinde yer alan bir banka oturarak coşkulu Meriç nehrini izleyebilirsiniz.

Arda Rodop dağlarından çıkarak hemen Edirne yakınında Meriç’e karışır. Bu noktadaki uzunluğu, kolları dışında iki-yüzyirmi kilometredir. Adı, Edirne’yle birlikte anılmasına rağmen, çok az kişi tarafından görülmüştür. Zâten son bir kaç yüz metresi, o da yalnız bir kıyısıyla topraklarımızdan akar. Kaynak bir kitaba göre, Arda’nın bilinen ilk adı da Arda’ymış. Gene bu kaynak, Arda sözünün, akar-su ve pınar anlamlarına geldiğini bildirmektedir. Arda adının ilk söylenişinden bu yana, târih içinde alfabetik sıra ile şöyle yazıldığını tâkip etmişizdir: Adra, Ardeskos, Ardiensem, Arpessus, Artabos, Artake, Artakos, Arte, Arteskos, Artikos, Artiskos, Harpessus. Burada dikkat edilecek olursa, bunların hepsi Arda adının çeşitlemeleri olarak görüleceklerdir. Arda, sapa bir yerde kalmakla Edirne’nin hayatına pek fazla karışmamış, folklorunda ve bunun geniş mânâsıyla kültüründe fazla bir yer tutmamıştır.

Üç nehrin en büyüğü Meriç, Edirne târihinde ikinci derecede bir rol oynamıştır. 

Edirne Köprüleri, Edirne şehrindeki köprülerin büyük bir çoğu Bizans ve Osmanlı döneminde inşa edilmiş. En eski köprülerden biri olan Gazimihal Köprüsü 1260 yıllarda inşa edilmiştir. 1452’de Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Fatih köprüsü is taş bir köprüdür. Tunca adası ile Edirne arası bir köprüdür. Saray Köprüsü yada diğer adıyla Kanuni köprüsü ise Kanuni Sultan Süleyman dönemi eseridir. 1553 yılında yapılan 60 metre uzunluğundaki köprü Sarayiçi semtini Edirne’ye bağlamaktadır. Bir başka Mimar Sinan eseri ise Yalnız Göz Köprüsüdür.