Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Edirne Kırkpınar Efsanesi :   Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri ile ilgili bir çok söylenti vardır. Bunlardan en yaygın olanı da şöyledir; Rumeli’nin fethi sırasında Orhan Gazi’nin kardeşi Süleyman Paşa 40 askeriyle Domuzhisarı Kalesi ile birlikte birkaç kaleyi de ele geçirir. Bu birlik geri dönerken, bu gün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Samona’ daki molalarında güreş tutuşurlar. Bunlardan ikisi yenişemezler.  Daha sonra iki güreşçi bir Hıdırellez gününde (6 Mayıs)  yeniden güreşe tutuşurlar. Güreş sabah erkenden başlayıp gece yarısı iki güreşçinin ölümüne kadar sürer.  Arkadaşları tarafından orada bulunan bir…

Trakya Üniversitesi (Edirne) Hakkında

1973 senesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesine bağlı Edirne Tıp fakültesiyle ilk adımları atılan, 20 Temmuz 1982’de kuruluşunu tamamlayan Edirne Trakya Üniversitesi 12 fakültesi, 4 enstitüsü, 6 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvarı, 28 uygulama ve araştırma merkezi, 1 anaokulu, 4 bölümü ve 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 47 bin öğrencisi vardır. Edirne Trakya Üniversitesi Türkiye’nin Balkanlarla olan ilişkilerinin geliştirilmesinde bölge üniversitesi rolünü üstlenmiştir. Fakülteler∼Tıp Fakültesi∼Fen Fakültesi∼Mühendislik Fakültesi∼Mimarlık Fakültesi∼Eğitim Fakültesi∼İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi∼Sağlık Bilimleri Fakültesi∼Güzel Sanatlar Fakültesi∼Edebiyat Fakültesi∼Eczacılık Fakültesi∼Diş Hekimliği Fakültesi∼İlahiyat Fakültesi Enstitüler∼Fen Bilimleri Enstitüsü∼Sağlık…

Edirne Saraçlar Caddesi

Saraçlar Caddesi, Edirne’deki kentsel yaşamı canlandıran önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı en kalabalık cadder gibi. Kentin en önemli ticari akışın odak noktası olarak biliniyor. Saraçlar Caddesi’nde, Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari yapı bulunuyor.