Edirne’nin Tarihi

Edirne’nin Tarihi en eski halkı, Odrisler yörede, Meriç ve Tunca ırmaklarının birleştiği bugünkü Edirne’nin bulunduğu yerde bir kent kurdukları bilinmektedir. Odrisler’den sonra yöreye egemen olan Makedonyalılar Dönemi’nde kent, büyük bir olasılıkla Odris yada Odrisia adının değişmesi sonucu, Orestia/Orestas olarak anılmaya başlanmıştır. İS II. yy’ da Roma İmparatoru Hadrianus, (117-138) Orestia Kasabası’nın stratejik önemi nedeniyle buraya kent statüsü verdi ve kendi adını koydu. Böylece, Roma Dönemi’nde kent Hadrianopolis-Hadrianupolis-Adrianupolis-Adrianapolis adlarıyla anıldı. Adrianopolis zamanla Adrianople-Adrianopel olarak değişmiş.

Osmanlı dönemi başlarında Edrinus-Edrune-Edrinabolu-Endriye diye anıldı. 1476’da yazılan Aşıkpaşazade Tarihi’nde kentin adı Edrene olarak geçer. XVI. yüzyıl başlarında kentin Edirne olarak adlandırıldığı görülür. Edirne’nin Tarihi 1361 yılında I.Murat tarafından fethedilmiş ve İstanbul’un alınışına kadar 88 yıl(1365-1453) süresince Osmanlı Devleti’nin başkenti olmuştur. Tarihinde çeşitli ünvanları hak etmiştir. “Der-i Saadet” (Mutluluk Kapısı) , “Şenlikler Şehri” gibi ünvanlar almıştır. Edirne her zaman kültür olaylarının en yoğun yaşandığı bir kent olmuştur.

Mimari yenilikler bu kentin yapılarıyla gelmiş; hat ve süsleme sanatının en güzel örnekleri burada verilmiş, çok sayıda medresesi yoğun tartışmalara tanık olmuş, tıp tarihine geçen ilk uygulamalar burada başlamıştır. Kimliğini asıl Osmanlı döneminde bulan ve imparatorluğun ikinci kenti olan Edirne, kültürel mirasımızın en yoğun yaşandığı ve hissedildiği bir kenttir. Edime, camileri, çarşıları, köprüleri, tarihi evleriyle ve özellikle de Muhteşem Selimiye ile ülkemize gelenleri ilk karşılayan ve bir sınır kenti olma özelliğini en iyi yansıtan kentimizdir.