Edirne Tarihi Camiler

Edirne Tarihi Camiler, Tarihi ve kültürel mirasların ev sahipliğini yapan Edirne, Osmanlı Devleti döneminden itibaran, ülkemizin en güzel camilerini barındırmaktadır. Bu camiler, yüzyıllardır ibadete açıktır ve Edirne’ye gezi düzenleyenler için ziyaret edilir.
Edirne Selimiye Cami :Osmanlı padişahı 2.Selim tarafından, Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Şehrin her yerinden göülen bu usta mimarlık eseri, ayrıca kentin simgelerindendir.
İnce ve zarif 4 minareye sahip olan büyük kubbesiyle, iç tasarımında kullanılan ve döneminin en iyi örnekleri olan taş, mermer, ahşap, sedef ve özellikle çini motifleri ve ince işçilikleri ile kubbe ve kemerlerindeki kalem işleri, mermer döşemeli avlusu ve yapıyla bağlantılı el yazması kütüphanesi, eğitim kurumları, dış avlusu ve arastası ihtişamın göstergesidir.


Edirne Tarihi Camiler olan Yıldırım Beyazid Camisi: İlk inşaasında Bizans kilisesi olduğu bilinen, (sütun başlıkları ve planından böyle olduğu anlaşılmaktadır) 14. yy eserlerindendir. Yapım tarihi 1396-1400 yılları aralığındadır.Kilise üzerine yeniden yapılan Caminin kıblesi yapının eksenine uymadığından mihrap haç kollarından birisinin köşesine konmuş, eğimli bir görünüş almıştır.

Bahçesinde bir mezarlık bulunmaktadır. Kesin olmamakla beraber mezarın Sultan 2. Murat’ın şehzadelerinden Ahmet’e ait olduğu bilinmektedir.
Beylerbeyi Camii: Günümüzde ibadete açık olan camiinin 15. yy ilk yarısında yapıldığı bilinmektedir. Cami, türbe, hamam ve kiliseden oluşan bir külliyedir aynı zamanda. Camii, Osmanlı devrinin zaviyeli camii kategorisindedir.
Soğan Boğumlu Minare, Gazimihal Camii, Mezit Bey Camii, Darülhadis Camii, Evliya Kasım Paşa Camii, Şahmelek Camii Edirne’de bulunan diğer tarihi camilerdendir.